ANTAL MEDLEMMAR: 353

Då supporterklubben infört fysiska medlemskort är den digitala medlemslistan inte längre nödvändig för att bekräfta medlemskap i LUSS. Hädanefter publiceras således inga namn, utan enbart antalet medlemmar kommer att visas.