GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

De personuppgifter som samlas in av LUSS hanteras av föreningens styrelse. För att kunna upprätta en medlemslista visar vi enbart erat namn och den ort ni uppgett vid köpet av medlemskap i supporterklubben. Listan är publik och kan ses av vem som helst som besöker vår hemsida.

Vi varken visar eller delar ut några ytterligare personuppgifter än ovan nämnda till någon. Medlemslistan nollställs efter varje säsong som äger rum 1:a juli till 31:a juni årligen.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill:
*Få tillgång till dina personuppgifter.
*Ändra dina personuppgifter
*Bli bortplockad från medlemslistan.

Behöver du komma i kontakt med oss nås vi på medlem@luss.se